Официални правила за участие в играта “Спечели ваучер за 60 лв.”

В настоящите условия присъства думата “игра”, която следва да се разбира и тълкува като фейсбук промоция или кампания, и съответно може да бъде срещната под тези имена в текста по-долу.

Организатор на играта и оператор с лични данни е Ocharovatelna.com. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Период на играта: периодът за участие в играта ще бъде от нейното публикуване до 23:59 ч. на 27.12.2018 г.

Всички участници се съгласяват с правилата за участие в играта.

Участие: За да се включите в играта, е необходимо да спазите условията, зададени в поста към играта, който ще бъде публикуван на фейсбук страницата на Ocharovatelna с интернет адрес: https://www.facebook.com/ocharovatelnacom/

За да се включите успешно в участието на играта, е необходимо да спазите следните условия: NB: Може да се откажете от участие по всяко време, ако сметнете, че не желаете да изпълните някое от условията.

  1. Да коментирате под поста на играта и да последвате инструкциите, които ще ви дадем в messenger;
  2. Да оставите имейла си в съобщението, което ще ви се появи в messenger. Ако желаете да увеличите шансовете си – може да поканите приятели да се включат;
  3. Едва след като изпълните тези условията, вие участвате в играта за спечелването на ваучер.

Условие на играта:1. Ваучерът може да бъде използван само и единствено за закупуването на продукти от сайта https://ocharovatelna.com/. При публикуване на няколко коментара от един и същ потребител – всички те се считат за едно участие на потребителя. В играта могат да участват всички български фейсбук потребители с валиден фейсбук профил. При съмнение за достоверността и валидността на профил на участник, организаторите могат да го дисквалифицират от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години.

Прекратяване: Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта. Играта не е обвързана с покупка. Наградите могат да бъдат отказани за получаване от техните получатели с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата или на имейл shop@ocharovatelna.com

Наградите могат да бъдат преотстъпвани при съгласие и с допълнителна договорка по преценка на фирмата. Наградата не може да бъде заменяна, както и да се получава левовата й равностойност. Печелившият следва да осъществи връзка с организаторите посредством лично съобщение във фейсбук страницата https://www.facebook.com/ocharovatelnacom/ или на имейл shop@ocharovatelna.com, за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 14 дни се анулират. Печелившият участник ще бъде изтеглен на 28.12.2018г. Името на печелившия участник ще бъде обявено във фейсбук страницата на Ocharovatelna с url адрес: https://www.facebook.com/ocharovatelnacom/ на 29.12.2018г.

За участие в играта могат да бъдат изисквани данни свързани с: „Име, фамилия“, „Рождена дата“, „E-mail“, „Мобилен телефон“, „адрес“. Предоставяйки имейла си, участникът се съгласява да получава промоционални съобщения от ocharovatelna.com. Ако участникът не иска да получава промоционални съобщения по имейл, той може да изяви това желание, като напише в messenger: “не желая да получавам имейли”.

Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.