Стани!

Ученик попитал Учителя:

— Учителю, какво би казал, ако научиш някога за мое падение? — Стани!

— А ако има и следващ път?

— Стани!

— И колко може да продължава така – да падаш и след това да се изправяш?

— Докато си жив! Единствено мъртвите не могат да станат, когато са паднали.

Помогни на другия, за да имаш и ти

помогни на другия, за да имаш и тиКогато спазваш правилото “помогни на другия, за да имаш и ти”, си обречен на успех.

Царевицата на един земеделец всяка година печелила всички конкурси по качество.

Цялата публикация “Помогни на другия, за да имаш и ти”