Какво е Епигенетика


Какво е Епигенетика

Както знаем, генетичният код е записан в молекулата на ДНК и е основата на наследствената информация. През последните десетилетия се доказа, че средата и начинът ни на живот могат да го променят и тези промени се онаследяват. С това се занимава ЕПИГЕНЕТИКАТА. Тя е млада наука, но вече разполага с безценни обяснения за еволюцията. Познанията по епигенетика днес ни позволяват да манипулираме работата на гените, без да проникваме и да променяме генетичния код. Тя се занимава с биохимичните структури в клетките, които управляват нашата ДНК. Това са съединения, които действат като превключватели, целенасочено „инсталирани” към наследствения материал, от които зависи кои точно гени и кои участъци от вашата ДНК по кое време да се активни. Те определят как да се профилира дадена клетка – за мислене, храносмилане или за борба с различни заболявания, а също така и колко бързо да остарее или колко бързо да реагира на външни дразнители. Най-показателен пример за действието на епигенетичните фактори е клетъчната диференциация: от една оплодена яйцеклетка произлизат всички клетки на тялото, имат еднакъв генетичен код, идентична ДНК, но коренно различни функции.
Следователно епигенетиката е механизъм за регулиране на генната активност, който определя кои гени да бъдат включени или изключени: а) в даден клетъчен тип, б) при различни болестни състояния, в) в отговор на физиологични стимули.
Особено ценен е фактът, че епигенетичните превключватели реагират на влияния отвън (от околната среда), които ги  променят. Следователно начинът ни на живот (хранене, спорт, вредни навици, средата, в която живеем и работим) променя активността на нашите гени и тези изменения могат да настъпят в рамките на десетилетия, а не хиляди години, както се приемаше до сега. И това епигенетично препрограмиране се унаследява. Колкото по-млад е човек, толкова по-отчетливо клетките му реагират на дразнителите от околната среда и натрупват съответната информация. При опити с мишки биолога Ранди Джиртъл от университета „Дюк” в Дърам, щата Северна Каролина, САЩ, е доказал, че някои гени могат да бъдат изключени чрез приема на определена храна още при ембриона в майчината утроба и по този начин да бъдат манипулирани цветът на козината и предразположението на новороденото мишле към някои заболявания. При хората протичат подобни процеси. Научно изследване, проведено в университета в град Трир, Германия, доказва защо бременните жени трябва по-често и по-дълго да си почиват и да избягват стресови фактори по време на бременността.

Животът ни и съдбата на нашето тяло зависят от гените. Те определят колко и какви протеини ще се синтезират от организма, а от протеините зависят неговата дейност и състояние. Ако някой от тях липсва, се нарушава дейността на гените. Много важно е също и как работи даден ген – тоест не само количествата произведени в тялото протеини, но и съотношението между тях. Стотици изследвания, показват фактори или механизми, променящи силата, с която се проявят гените при животни, растения и дори хора. Това е причината за различната биологична съдба на еднояйчни близнаци и неуспехите на науката да припише определени заболявания на гените. Реално множество болести са свързани с гените, но не точно те са причината. Различните промени възникнат между различните клетки и органи на тялото или в отговор на различни физиологични стимули. Вече има значителни доказателства, че промените в тези модели са в основата множество заболявания. Затова епигенетиката се превърна в отлична възможност за откриването на нови „епигенетични“ лекарства.
Причината за много нелечими днес заболявания е неадекватно по количество производството  на определени протеини в тялото. Благодарение на епигенетиката ние все по-често можем да контролираме тези процеси чрез правилно хранене, поддържане на нормално тегло и дозирано движение, за да запазим по-продължително младостта и здравето си и да се радваме на дълголетие.

Leave a Reply